Tietosuojaseloste

Tietosi on turvattu lakien ja asetusten mukaisesti. Selostetta päivitetään tarvittaessa.

1. Rekisterin pitäjä

Toiminimi Hannu Juntunen

Y-tunnus: 2849979-8

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Hannu Juntunen, hannu.juntunen.info@gmail.com, 044 282 7676

3. Rekisterin nimi

Taikuri Hannu Juntusen asiakasrekisteri

4. Rekisterin tarkoitus

Rekisterissä olevien tietojen käsittely ja säilytys perustuu joko sopimussuhteeseen, henkilöltä saatuun suostumukseen tai oikeutettuun etuun kerätä tietoa. Rekisterissä oleva voi koska tahansa pyytää oikaisemaan, korjaamaan, poistamaan tai saada nähdä mitä tietoja hänestä on tallennettu. Rekisteröidyllä on käytössä kaikki tietoturva-asetuksen mukaiset oikeudet. Rekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon, keikkatilausten ja yhteydenottojen käsittelyyn, laskutukseen, asiakaspalveluun, tapahtumien järjestämiseen ja yrityksen omaan markkinointiin.
5. Mitä rekisteriin kerätään ja mistä tiedot saadaan?

Rekisteriin kerättäviä tietoja ovat: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutustiedot, yritys/organisaatio, verkkoyhteyden IP-osoite, sekä tarvittaessa lupa / kielto käyttää tietoja markkinointiin ja viestintään. Tiedot ovat peräisin yhteydenotoista nettisivuilta, tarjouspyynnöistä, tilauksista, asiakastapaamisista ja sopimuksista.

6. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille ellei, ole toisin sovittu asiakkaan kanssa. Asiakasreksiterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja käsittelevät vain edellä mainittujen toimintojen (asiakassuhteiden ylläpito, laskutus, jne.) hoitamiseen osallistuvat henkilöt. Osa rekisterin tiedoista tallentuu salasanasuojattulle tietokoneelle, sekä salasanasuojattuun Googlen pilvipalveluun.

7. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).